MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN YÖNETİCİLERE ÖĞÜTLER

Başarılarınızı büyütmeyin, başarısızlıklarınızdan ders alın.

Şeffaf olun, insanlar ancak o zaman size güvenirler .

Çalışanları geliştirin ve destekleyin, zekice risk almalarını teşvik edin.

Çalışanlara düşüncelerini ve tavsiyelerini sorun.

Herşeyi kendinize mal etmeyin. Çalışanların katkılarını unutmayın.

Kendinizi de eleştirecek kadar olgun olun.

Kendinizi kandırabilirsiniz, başkalarını ancak bir süre yanıltabilirsiniz.

Çalıştığınız alandaki kişilerin bilgilerinden faydalanın.

Bazı zeki ve becerikli yöneticiler, fiziksel dayanma güçleri olmadıklarından başarısızlığa uğrarlar .


Stres altında da, normal şartlardaki performanslarını gösteremeyen yöneticiler, başarısızlığa mahkumdur.

Yanlış adım attığınızı fark ettiğinizde; geri çekilmekten kaçınmayın.

Hatanızda ısrar etmeyin. Çünkü iş yapan hatasız bir yönetici olamaz.

Bilgi toplamak için teknolojiden yararlanın, masraftan kaçınmayın.

Davranışlarınızda esnek olun; peşin hükümlerle hareket etmeyin.

Espri anlayışınızla karşınızdakilere mesajlarınızı kırıcı olmadan verin.

Hedeflerinize adım adım yaklaşın. Hedefi gözden kaçırdığınız anda, engelleri görmeye başlarsınız.

Çalışanları size davranışlarına göre değil, yaptıkları işlerdeki başarılarına göre değerlendirin.

Yöneticinin malzemesi insandır. Herkesi en ivi işe yarayabileceği yerde kullanın.

Bilgilendirdiğiniz kişilerin bilgileri doğru aldıklarından emin olun.

İnsan sevgisi olmayan bir yönetici başarılı olamaz.

Sorumlu olan kişilerin karar vermesini sağlayın. Siz onlara danışmadan karar verirseniz, çalışanlar bu kararlar için sorumluluk duymazlar.

Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler.

 
 

En son 30,1, 2004'de yenilenmiştir.

ÖNERİLERİNİZ VE YORUMLARINIZ İÇİN E-MAIL ADRESİM sipahio@goztepelist.org

.