HABERLER


 • Our paper related to epidemiology of healthcare-associated Pseudomonas aeruginosa bacteremia has been accepted in Acta Medica Mediterranea `Antibacterial resistance patterns and incidence of nosocomial Pseudomonas aeruginosa bacteremia in a tertiary-care educational hospital in Turkey: A perspective between 2001 and 2019". (6 February 2022)
 •  

 • Our manuscript "Effect of combination antibiotic empirical therapy on mortality in neutropenic cancer patients with Pseudomonas aeruginosa pneumonia." has been accepted in The Microorganisms (impact factor 4.2-29 March 2022)
 •  

 • Our paper about comparison of elder and new CDC definitions for ventilator-associated pneumonia titled as "Are We Close to Zeroing the Ventilator-associated Pneumonia Rate?" has been accepted in Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials (MJIMA). The paper revealed that the new definitions missed more than 90% of the ventilator-associated pneumonia cases. (25 November 2021)
 •    

 • 11 Temmuz 2021'de Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneğinin yıllık kongresinde (ECCMID) "Meet the expert" saatinde hastane kaynaklı santral sinir sistemi infeksiyonlarını (mnenjit/beyin apseleri vs) ve korunma konulu bir konuşma yaptım.
 •  

 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (Hider) Yönetim Kuruluna seçildim.  (10 Mayıs 2021)
 •  

 • Dokuz Eylül Gazetesi için yazdığım "Covid 19 neden hala öldürüyor daha neler yapılabilir?" başlıklı yazım için... tıklayınız.(6 Mayıs 2021)
 •  

 • "A travel-related infection case associated with triple vector-associated infections: Malaria-Dengue-Zika virus" başlıklı aynı hastada sıtma, deng ve zika virus tanılarını koyduğumuz olgu sunumumuz Tropical Doctor dergisinde kabul edildi. (4 Mayıs).
 •  

 • Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği adına hazırlanacak beyin apsesi rehberi için rehber hazırlama kuruluna seçildim. (15 Şubat) 
 •  

 • Prof.Dr. Murat ALPER'in Researchgate.com'da yayınladığı "Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6.000 akademisyen" başlıklı çalışmada toplam ülkedeki 204 üniversitede görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H index'ine sahip ilk 6000 kişi açıklandı.
  H-indeks listesinde tüm Türkiye içinde 846. sırada, Ege Üniversitesi içinde 13., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde 5. sırada, bulunmama katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma, hocalarıma, asistanlarıma ve birikte iş çıkardığımız bütün meslektaşlarıma teşekkür ederim. İlgili metne ulaşmak için tıklayınız.(10 Şubat 2021)
 •  

 •  Dirençli kemik infeksiyonlarının tedavisinde daptomisin ile teikoplanini karşılaştırdığımız ve Göztepe adını verdiğimiz çok merkezli çalışmamız Infectious Diseases Now (eski ismiyle Medecine Maladies Infectiouses) yayınlandı. Tam metne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.. (22 Ocak 2021)
 •    

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastane İnfeksiyonları Kontrol Komitesi olarak hazırladığımız bildirimiz Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 8. Bilimsel Kongresi'nde en iyi ikinci bildiri ödülünü aldı.(29 Kasım 2020)
 •  

 • Karantina dönemi gibi yaşayınız... Sayın Halkımıza Duyuru olarak yazdığım Dokuz Eylül gazetesindeki yazım için tıklayınız (20 Kasım 2020)
 •  

 • Kurucusu olduğum Göztepelist yanında, Perşembe günleri için Dokuz Eylül gazetesinde düzenli yorum yazmaya başladım... yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz (24 Eylül 2020)
 •   

 •  İdeal covid19 kesin olgu tanımı ne olmalıdır? Clinical Infectious Diseases (Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nın-IDSA dergisi) isteği üzerine yazdığım editöryalde özellikle radyoloji+ klinik+ pzr- olguları, bir tanı testinin gücünü ölçebilmek için gerekli parametreleri ve olası yapilabilecekleri irdeledim... Tam metne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 •    

 • Sayın Halkımıza Duyurudur...
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak tekrar covid19 kliniği açtık... Ulkenin pek çok yerinde 100+ 200+ yeni covid19 olgu rakamları geliyor meslektaşlarımızdan... Sağlık Bakanlığı tarafından verilen rakamların doğru olma olasılığı doğru olmama olasılığına göre çok çok daha düşük gözüküyor... 
  Lütfen kendinize sosyal mesafeye ve maskelere dikkat edin...Aynı anda ağız ve burnumuzun üstünde tutun maskeyi; dirsek alın boyun yalnızca ağız örtecek şekilde değil... (30 Temmuz 2020) 
 •      

 • Tigesiklin ile tedavi ettiğimiz hastalarımızdaki klinik gözlemlerimizde INR uzaması tespit etmemiz üzerine yaptığımız araştırmamız Expert Opinion on drug Safety dergisinde   yayınlandı. 55 hastada %34.5 oranında INR uzaması bildirdik.
 •     

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonları Komitesi olarak sürveyans yaptığımız kliniklerdeki 2014-18 arasındaki el hijyeni oranlarımızı irdelediğimiz toplam 24153 el hijyeni gözlemi içeren yazımız Ege Tıp Dergisi'nde  yayınlandı. üm çalışanların el hijyeni uyum oranı sırasıyla; 2014: %32,0, 2015: %55,7, 2016: %61,0, 2017: %55,6 ve 2018: %68,1 olmuştur.
 •   

 • Dünya Sağlık Örgütü, Üniversitemiz ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan Hastanelerinin covid19 hazırlıklılığını artırmaya yönelik Azecovid isimli projemiz 15 Temmuz'da sona erdi. 
 •   

 • Tedaviye dirençli Candida vajiniti tedavisinde, anidulofungin ile tedavi ettiğimiz, dünyadaki ilk olgu Journal of Obstetrics and Gynecology'de yayınlandı. (21 Nisan 2020)

 • Kliniğimiz ve gastroenteroloji kliniği ile birlikte hastanemizde ledipasvir/sofosbuvir ile tedavi ettiğimiz 104 HCV hastasının klinik sonuçları Turkish Journal of Gastroenterology'de  yayınlandı. Başarı oranlarımız alttayatan hastalıklar da göz önüne alındığında %94-100 arasındaydı.

 • İkinci tez öğrencim Sinan Mermer'in MRSA menenjitinde seftarolin ile vankomisini karşılaştırdığımız tezi Journal of Global Antibiotic Resistance Dergisinde yayınlandı.