HABERLER

   
 •  İdeal covid19 kesin olgu tanımı ne olmalıdır? Clinical Infectious Diseases (Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nın-IDSA dergisi) isteği üzerine yazdığım editöryalde özellikle radyoloji+ klinik+ pzr- olguları, bir tanı testinin gücünü ölçebilmek için gerekli parametreleri ve olası yapilabilecekleri irdeledim... Tam metne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 •    

 • Sayın Halkımıza Duyurudur...
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak tekrar covid19 kliniği açtık... Ulkenin pek çok yerinde 100+ 200+ yeni covid19 olgu rakamları geliyor meslektaşlarımızdan... Sağlık Bakanlığı tarafından verilen rakamların doğru olma olasılığı doğru olmama olasılığına göre çok çok daha düşük gözüküyor... 
  Lütfen kendinize sosyal mesafeye ve maskelere dikkat edin...Aynı anda ağız ve burnumuzun üstünde tutun maskeyi; dirsek alın boyun yalnızca ağız örtecek şekilde değil... (30 Temmuz 2020) 
 •      

 • Tigesiklin ile tedavi ettiğimiz hastalarımızdaki klinik gözlemlerimizde INR uzaması tespit etmemiz üzerine yaptığımız araştırmamız Expert Opinion on drug Safety dergisinde   yayınlandı. 55 hastada %34.5 oranında INR uzaması bildirdik.
 •     

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonları Komitesi olarak sürveyans yaptığımız kliniklerdeki 2014-18 arasındaki el hijyeni oranlarımızı irdelediğimiz toplam 24153 el hijyeni gözlemi içeren yazımız Ege Tıp Dergisi'nde  yayınlandı. üm çalışanların el hijyeni uyum oranı sırasıyla; 2014: %32,0, 2015: %55,7, 2016: %61,0, 2017: %55,6 ve 2018: %68,1 olmuştur.
 •   

 • Dünya Sağlık Örgütü, Üniversitemiz ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan Hastanelerinin covid19 hazırlıklılığını artırmaya yönelik Azecovid isimli projemiz 15 Temmuz'da sona erdi. 
 •   

 • Tedaviye dirençli Candida vajiniti tedavisinde, anidulofungin ile tedavi ettiğimiz, dünyadaki ilk olgu Journal of Obstetrics and Gynecology'de yayınlandı. (21 Nisan 2020)

 • Kliniğimiz ve gastroenteroloji kliniği ile birlikte hastanemizde ledipasvir/sofosbuvir ile tedavi ettiğimiz 104 HCV hastasının klinik sonuçları Turkish Journal of Gastroenterology'de  yayınlandı. Başarı oranlarımız alttayatan hastalıklar da göz önüne alındığında %94-100 arasındaydı.

 • İkinci tez öğrencim Sinan Mermer'in MRSA menenjitinde seftarolin ile vankomisini karşılaştırdığımız tezi Journal of Global Antibiotic Resistance Dergisinde yayınlandı.