Prof. Dr. OĞUZ REŞAT SİPAHİ

Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Bornova-İzmir.

e-mail: oguz.resat.sipahi@gmail.com, oguz.resat.sipahi@ege.edu.tr

Kişisel özellikler:

Adı-soyadı: Oğuz Reşat Sipahi

Doğum yeri ve tarihi: Bornova-İzmir-1974

Medeni durum: Evli

Eğitim/akademik çalışma hayatı:

Üniversite:

2014 Aralık-   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında profesör

2009 Ocak-2014 Aralık   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında doçent

2004 Ekim-2009 Ocak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzman doktor  

1999 Kasım-2004 Ekim, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji dalında uzmanlık öğrenciliği.  

1993-1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Bölümü (bitirme ortalaması: 72)

1992-1993 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Ortaokul ve lise:1985-1992 İzmir-Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi

İlkokul:1980-1985 İzmir Müdafaa-i Hukuk İlkokulu

Yabancı dil:

İngilizce; Tıpta Uzmanlık Sınavı İngilizce Dil Sınavı’nda 74.973, Kamu personeli dil sınavı 96, Üniversite dil sınavı: 87.5

Almanca; TC Özel EBAM Dil Kursu’nda Almanca Temel Eğitim Kursu’ndan “Pekiyi” dereceli sertifika.

Ulusal Sınavlardaki performans

Eylül 1999 Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda 67, 5 klinik puan ile 1. tercih, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

1993 Öğrenci Yerleştirme Sınavı'nda  543 puan ile 1. tercih Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (4. olarak)

İlgi alanları: Menenjitler, AIDS ve HIV, febril nötropeni, hastane kökenli infeksiyonlar, antibiyotik kullanımı, infeksiyon kontrolü, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, bilim etiği, bilim ölçümü, onkoloji, pediatri, moleküler biyoloji, kuantum fiziği, HTML, Göztepe

Bilimsel ve sosyal faaliyetler:

Uzmanlık tezi

Tavşanda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus  (MDSA/MRSA) ile oluşturulmuş deneysel menenjit modelinde vankomisin ile teikoplaninin bakteriyolojik etkinliklerinin karşılaştırılması Danışman öğretim üyesi: Yard. Doç. Dr. . Bilgin Arda.

Danışmanlığını yaptığı uzmanlık tezleri

1)Tavşanda Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus  (MDSA/MRSA) ile oluşturulmuş deneysel menenjit modelinde daptomisin ile vankomisinin bakteriyolojik etkinliklerinin karşılaştırılması, Uzm. Dr Selin Bardak-Özcem.

2)Tavşanda metisiline dirençli Staphylococcus aureus  ile oluşturulmuş deneysel menenjit modelinde  seftarolin ile vankomisinin bakteriyolojik etkinliklerinin karşılaştırılması. Uzm. Dr. Sinan Mermer

ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER

TEXTBOOKLARDAKİ, SCIENCE_CITATION INDEX-EXPANDED KAPSAMINDAKİ ve DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDEKİ ATIFLAR

GOOGLE SCHOLAR PROFİLİ (TÜM ATIFLAR)

Kitap bölümleri

1.         Oğuz Reşat Sipahi. Sinüzitler. In: Münir Buke (ed) Enfeksiyon hastalıklarının hasta örnekleri ile tanımı. 1. baskı İzmir, İzmir Güven Kitapevi 2006: 101-110.

2.         Oğuz Reşat Sipahi. Influenza. In: Münir Buke (ed) Enfeksiyon hastalıklarının hasta örnekleri ile tanımı. 1. baskı İzmir, İzmir Güven Kitapevi 2006: 110-115.

3.         Oğuz Reşat Sipahi. Piyelonefrit. In: Münir Buke (ed) Enfeksiyon hastalıklarının hasta örnekleri ile tanımı. 1. baskı İzmir, İzmir Güven Kitapevi 2006: 139.

4.         Oğuz Reşat Sipahi Osteomiyelit, In: Sibel Gündeş (ed) Deri, yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları, Bilimsel Tıp Yayınları, Ankara, 2008:419-27.

5.         Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy. Glikopeptit dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonlarına yaklaşım. In: H. Vahaboglu, D. Arman (ed) Dirençli mikroorganizma infeksiyonlarına yaklaşım., Bilimsel Tıp Yayınları, Ankara, 2009:55-72.

6.         Oğuz Reşat Sipahi. Klinik bulgular. In. Çiçek C (Ed) Grip (İnfluenza), Ege Tıp Yayınları, 2011:25-31.

7.         Oğuz Reşat Sipahi. Sağaltım. In. Çiçek C (Ed) Grip (İnfluenza), Ege Tıp Yayınları, 2011:47-56.

8.        Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy. Glikopeptide dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonları. In: S. Ulusoy, G. Ulsuer, S. Ünal (ed) Önemli ve sorunlu Gram pozitif bakteri infeksiyonları, Bilimsel Tıp Yayınları, Ankara, 2012:111-32.

9.         Oğuz Reşat Sipahi. Atıf nedir?. In: Leblebicioğlu H, Ünal S. (ed) Akademisyenin el kitabı, Bilimsel Tıp Yayınları, Ankara, 2013:295-305.

10.      Oğuz Reşat Sipahi. Osteomiyelit. In: Leblebicioğlu H, Usluer G, Ulusoy S. (ed) İnfeksiyon hastalıklarında tedavi, Bilimsel Tıp Yayınları, Ankara, 2015:513-25.

11.      Oğuz Reşat Sipahi Cerrahi antimikrobiyal profilaksi. In: Kurt H, Gündeş S, Geyik MF. (eds). Enfeksiyon Hastalıkları. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2013:477-79.

12.      Oğuz Reşat Sipahi Hasip Kahraman, Oğuz Reşat Sipahi Santral sinir sistemi enfeksiyonları. Hemşirelik uygulamalarında klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, 2016, Kıbrıs

13.      Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy.  Antimikrobiyal ilaçların kullanımında genel prensıpler. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2017: 201-8.

14.      Oğuz Reşat Sipahi Gebelik ve infeksiyon (BASILMADI) Editörler:  Prof. Dr. Dilek ARMAN, Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA. Herpes grubu diğer virüs infeksiyonları (HHV-6, HHV-7 ve HHV-8) (Baskıda)

15.      Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy. Febril nötropenide ampirik tedavi. In: Usluer D, Akan H. (ed) İnfeksiyon hastalıklarında tedavi dizisi:febril nötropeni, Bilimsel Tıp Yayınları, Ankara, (baskıda)

 

 

Kitap çevirileri

1.         Bartlett JG Botulizm Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1838-1840

2.         Bartlett JG Tetanoz Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1840-1842

3.         Goldstein EC Sporsuz anaerob bakterilerin oluşturduğu infeksiyonlar. Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1842-45

4.         Dulont HL Enterik infeksiyonlara giriş Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1846-47

5.         Butler T, Scheld WM  Tifoid ateş Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s: 1847-1849

6.         Kaye KS, Kaye D Tifoid ateş dışındaki salmonella infeksiyonları Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1850-1852

7.         Butler T, Scheld WM  Şigelloz Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1852-1855

8.         Guerrant RL Camphylobacter enteritleri Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1855-1858

9.         Greenough WB Kolera Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1858-1861

10.      Guerrant RL Enterik Esherichia coli infeksiyonarı Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1861-1864

11.      Back RB Seyahat (Turist) ishalleri Cecil Textbook of Medicine Editörler: Goldman L, Auiello D Çeviri editörü: Ünal S Çevirenler: Oğuz Reşat Sipahi, Sercan Ulusoy s:1864-65

 

Ulusal ve uluslararası kongre ve kurs düzenleme kurulu üyelikleri

 

1.            Oğuz Reşat Sipahi ESCMID-EMESG Meningitis 2010 Postgraduate Educational Course, Izmir, 6-8 September 2010. Course coordinator

2.            EKMUD 2011 Bilimsel Platformu düzenleme kurulu üyeliği

3.            4. Türkiye-Ekmud Kongresi (2012) Düzenleme kurulu üyeliği

4.            Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Patent nasıl alınır kursu. 8 Mayıs 2012, Pendik, İstanbul. Kurs koordinatörü.

5.            European Society of Infectious Diseases (ESCMID) Postgraduate Education Course Infections in Returning Travellers: There Is No Border for Transmission of Infections, 2012, Faculty member

6.            Oğuz Reşat Sipahi ESCMID-EMESG Meningitis Update 2013 Postgraduate Educational Course, Izmir, 2-4 September 2013. Course coocrdinator

7.            Ankem 2014 Kongresi Kongre  Sekreteri.

8.            EKMUD 2015 Bilimsel Platformu düzenleme kurulu üyeliği.

9.            HİDER-EKMUD Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 7 Şubat 2015-İzmir. Workshop koordinatörü.

10.         HİDER-EKMUD Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 28 Şubat 2015-Gaziantep. Workshop koordinatörü.

11.         HİDER-EKMUD Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 18 Nisan 2015-Ankara. Workshop koordinatörü.

12.         HİDER-EKMUD Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 16 Mayıs 2015, Trabzon. Workshop koordinatörü.

13.         6. Türkiye-Ekmud Kongresi (2016) Düzenleme kurulu üyeliği.

14.         Ekmud İzmir Günleri Koordinatörü:.2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 akademik yılları

15.         Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Pratiğinde Satın Alma Süreçleri: Workshop. 10 Şubat 2016 Çarşamba La Cigalle Toplantı Salonu-Fransız Kültür Merkezi-Alsancak Workshop koordinatörü.

16.         EKMUD Sepsis Çalışma Grubu Sepsisli Hastaya Güncel Tedavi Yaklaşımı Toplantısı, İzmir, 23 Mayıs 2017. Toplantı koordinatörü.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde/kurslarda davetli konuşmalar

 

1.   Oğuz Reşat Sipahi, Özel Oturum 1 Son bir yılda ülkemizde yapılan antibiyotik ve antibiyoterapi ile ilgili uluslarası yayın özetleri 7 Haziran 2006 13:30-14:45 21. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi Beldibi-Antalya (Sipahi OR, Arda B, Yurtseven T, Sipahi H, Ozgiray E, Suntur BM, Ulusoy S: Vancomycin versus teicoplanin in the therapy of experimental methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) meningitis, Int J Antimicrob Agents 2005;26(5):412-5.)

 

2.   Oğuz Reşat Sipahi, Literatürde son bir yıl: Beş konu, beş makale Antimikrobiyal direnç. EKMUD Kongresi 2007. 25 Ekim 2007 saat:08:00, Ankara. Kongre Kitabı s:13.

 

3.   Oğuz Reşat Sipahi, İnfeksiyon hastalıklarında tedavi maliyetlerine infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji (İHKM) uzmanının etkisi: Türkiye’den ve dünyadan örnekler.24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 2 Mayıs 2009   Ankem Dergisi 2009; 23(ek 2):173-179.

 

4.   Oğuz Reşat Sipahi, Genitoüriner sistem infeksiyonların güncel tedavisi. V. Ege Dahiliye Günleri

 

5.   Oğuz Reşat Sipahi, Systematic reviews and pooled-analaysis in developing countries. Eurasia Congress of Infectious Diseases, Baku, 2009.

 

6.   Oğuz Reşat Sipahi, İnteraktif olgu sunumları-Yoğun bakım ünitesi infeksiyonu olgularında antifungal tedavi. Fungal İnfeksiyonlar Akademisi, Kıbrıs 16-17 Ocak 2010.

 

7.   Oğuz Reşat Sipahi, Deri ve yumuşak doku infeksiyonları. 3. Türkiye EKMUD Kongresi, Ankara, 15 Mayıs 2010.

 

8.   Oğuz Reşat Sipahi, Treatment of hospital-acquired meningitis. European Society of Infectious Diseases (ESCMID)-European Meningirtis Study Group (EMESG) 2010 Postgraduate Educational Course, Izmir, 7 September 2010.

 

9.   Oğuz Reşat Sipahi, Birinci basamakta antibiyotik kullanımı. Reçete Günleri, İzmir, 29 Mayıs 2010.

 

10. Oğuz Reşat Sipahi, Stafilokoksik cerrahi yara-alan infeksiyonları, Klinikte stafilokoklar eğitim toplantısı,  27-28 Kasım 2010, İstanbul.

 

11. Oğuz Reşat Sipahi, Santral sinir sisteminin fungal infeksiyonları Prof. Dr. Kemal Yüce Anısına 4. Ege İnfeksiyon Günleri 21-22 Ocak 2011.

 

12. Oğuz Reşat Sipahi, Özet yazımı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Makale Yazma Kursu 1 Mart 2011

 

13. Oğuz Reşat Sipahi, Treatment approach in multidrug-resistant organisms. Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo, 2011.

 

14. Oğuz Reşat Sipahi, Hastane infeksiyonlarının tanı ve tedavisinde son bir yıl. Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, , 14 Nisan 2011,  Adana.

 

15. Oğuz Reşat Sipahi Makale yayınlama sürecinde dergi seçimi. 26. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 21 Mayıs 2011   Ankem Dergisi 2011; 25(ek 2):229-32..

 

16. Oğuz Reşat Sipahi Santral sinir sistemi infeksiyonlarının tedavisinde farmakokinetik ve farmakodinamik parametrelerin önemi.. 26. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 21 Mayıs 2011   Ankem Dergisi 2011; 25(ek 2):198-200.

 

17. Oğuz Reşat Sipahi, Etiology and resistance problems in community-acquired pneumonia. 2. Southeastern European Conference of Chemotherapy and Infection, Belgrade, 4 November 2011.

 

18. Oğuz Reşat Sipahi, Sık karşılaşılan enfeksiyonlar: idrar yolu enfeksiyonlarının yönetimi. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Mardin Günleri, Mardin, 21 Ocak 2012.

 

19. Oğuz Reşat Sipahi, Yeni antifungaller. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Fungal Enfeksiyonlar Birlikte Yönetelim Sempozyumu, Eskişehir, 10 Mart 2012.

 

20.Oğuz Reşat Sipahi, Tartışma yazımı. 11. Ulusal Hepatit Kongresi, Makale yazma ve istatistiğe giriş kursu, Antalya, 12 Nisan 2012.

 

21. Oğuz Reşat Sipahi, Ateşli nötropenik hastayı nasıl izliyoruz? İkinci basamak tedavisi - geç dönem tanı ve salvage. 6. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, 21 Nisan 2012.

 

22. Oğuz Reşat Sipahi, Kursun tanıtımı, patent giriş. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Patent nasıl alınır kursu,  İstanbul, 8 Mayıs 2012.

 

23. Oğuz Reşat Sipahi, Dirençli patojenlerin neden olduğu akut bakteriyel menenjitte tedavi. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Kongresi, İstanbul, 9 Mayıs 2012.

 

24. Oğuz Reşat Sipahi, Enfeksiyon hastalıklarında güncel rehberler. 35. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, 5 Kasım 2012.

 

25. Oğuz Reşat Sipahi, Effect of Infectious Diseases Consultations on Antibiotic Consumption 3. Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection,  Dubrovnik, 10 November 2012.

 

26. Oğuz Reşat Sipahi, Challenges and controversies in vaccination:Routine vaccines. European Society of Infectious Diseases (ESCMID) Postgraduate Education Course Infections in Returning Travellers: There Is No Border for Transmission of Infections, Istanbul, 16 November 2012.

 

27. Oğuz Reşat Sipahi, Literatürde son 1 yıl: uluslar arası dergilerde ülkemiz adresli yayınlar. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Kongresi, İstanbul, 22 Mart 2013.

 

28. Oğuz Reşat Sipahi, Treatment and guidelines of hospital-acquired meningitis including difficult to treat organisms such as MRSA, VRE, multidrug resistant Gram negatives. Sipahi ESCMID-EMESG Meningitis Update 2013 Postgraduate Educational Course, Izmir, 3 September 2013.

 

29. Oğuz Reşat Sipahi, Direnç ve tedavi maliyetinde güncel durum. Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Antalya, 11 Nisan 2013.

 

30. Oğuz Reşat Sipahi, Management of complicated/drug resistant bacterial meningitis. 5. Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, 16 May 2013.

 

31. Oğuz Reşat Sipahi, Yoğuz Bakım Ünitesi’nde İnfeksiyon Ölçütleri ve takibi. Toraks derneği Yoğun Bakım Ünitesi Hemşireliği’nde infeksiyon kontrolü kursu.  İzmir, 1 Haziran 2013.

 

32-33.     Sağlık Bakanlığı, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireliği Eğitimi. Salgın inceleme-Diyaliz infeksiyonları-Nozokomyal Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları. 6-31 Mayıs ve 11 Kasım-6 Aralık 2013

 

34. Oğuz Reşat Sipahi, Treatment of Gram-negative MDR infections. ESCMID PostgraduateEducation CourseInfectious Diseases inthe Mediterranean and the Middle East:Current Challenges, Izmir, 23 September 2014.

 

35. Oğuz Reşat Sipahi, Olgular Eşliğinde Dirençli Bakterilerin Yönetimi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, 14 Nisan 2014.

 

36. Oğuz Reşat Sipahi, Çok ilaca dirençli menenjitlerin tedavisine yaklaşım. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Bodrum, 30 Mayıs 2014.

 

37. Oğuz Reşat Sipahi, Ateşli ve İnfeksiyon Bulgusu Olan Hastaya Yaklaşım. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, 22 Mart 2014.

 

38. Oğuz Reşat Sipahi, Toplum kökenli santral sinir sistemi infeksiyonları, direnç ve çözüm önerileri. EKMUD İzmir Günleri, İzmir, 25 Mart 2014.

 

39. Oğuz Reşat Sipahi, Uzmanlık alanımızın sorunları: Üçüncü basamak EHU’ların sorunları. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, İzmir, 23 Mayıs 2014. 

 

40. Oğuz Reşat Sipahi. Daptomisin, tigesiklin, linezolid.  Türkiye-Ekmud Antibiyotikler Kursu. 26 Nisan 2014, İzmir.

 

41. Oğuz Reşat Sipahi, What can pharma and CROs do to improve the efficiency of clinical trials when working with investigators? Annual Partnership in Clinical Trials. MiddleEastNorthAfrica&Turkey. İstanbul, 24 June 2014.

 

42. Oğuz Reşat Sipahi, Management of community-acquired infections. Acute bacterial meningitis: never finished. 6. Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, 26 September 2014.

 

43. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömonide korunma ve bundle (demet uygulamaları). Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 7 Şubat 2015-İzmir.

 

44. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömoni ve yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 7 Şubat 2015-İzmir.

 

45. Oğuz Reşat Sipahi. Kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 7 Şubat 2015-İzmir.

 

46. Oğuz Reşat Sipahi. Cerrahi alan infeksiyonu ve idraryolu infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 7 Şubat 2015-İzmir.

 

47. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömonide korunma ve bundle (demet uygulamaları). Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 28 Şubat 2015-Gaziantep.

 

48. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömoni ve yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 28 Şubat 2015-Gaziantep.

 

49. Oğuz Reşat Sipahi. Kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 28 Şubat 2015-Gaziantep.

 

50. Oğuz Reşat Sipahi. Cerrahi alan infeksiyonu ve idraryolu infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 28 Şubat 2015-Gaziantep.

 

51. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömonide korunma ve bundle (demet uygulamaları). Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 18 Nisan 2015-Ankara.

 

52. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömoni ve yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 18 Nisan 2015-Ankara.

 

53. Oğuz Reşat Sipahi. Kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 18 Nisan 2015-Ankara.

 

54. Oğuz Reşat Sipahi. Cerrahi alan infeksiyonu ve idraryolu infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 18 Nisan 2015-Ankara.

 

55. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömonide korunma ve bundle (demet uygulamaları). Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 16 Mayıs 2015, Trabzon.

 

56. Oğuz Reşat Sipahi. Ventilatör ilişkili pnömoni ve yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 16 Mayıs 2015, Trabzon.

 

57. Oğuz Reşat Sipahi. Kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 16 Mayıs 2015, Trabzon.

 

58. Oğuz Reşat Sipahi. Cerrahi alan infeksiyonu ve idraryolu infeksiyonunda yeni tanımlar grup çalışması. Workshop: Değişen CDC Hastane İnfeksiyonları Tanımları ve Önlenmesi. 16 Mayıs 2015, Trabzon.

 

59.Oğuz Reşat Sipahi, Vankomisine dirençli enterokok (VRE) ve Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) İnfeksiyonlarının Tedavisi ve Kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı (HİEP), 10 Nisan 2015, İstanbul.

 

60. Oğuz Reşat Sipahi. SHEA Özet Önerileri-Ülkemiz Koşullarında Yapılabilenler ve Yapılamayanlar ile Nedenleri. 1. SHEA Özet Önerileri Uygulamalı Eğitimi. Adana, 30 Mayıs 2015.

 

61. Oguz Resat Sipahi. Antibacterial therapy of multidrug-resistant acute bacterial meningitis The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tbilisi, 3rd October, 2015.

 

62. Oğuz Reşat Sipahi. Antifungal profilaksi gerekli mi? Ege Tıbbiyeliler Derneği (ETD) 1. Sempozyumu. İzmir, 11 Haziran 2015.

 

63. Oğuz Reşat Sipahi Yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksyonları yönetimi. KLİMUD İzmir Bölge Toplantısı, İzmir, 21 Mart 2015.

 

64. Oğuz Reşat Sipahi Kuduz olgu sunumu. Ekmud İzmir Günleri, İzmir,  19 Kasım 2015

 

65. Oğuz Reşat Sipahi. Hastane – Yoğun Bakım İnfeksiyonları. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, 26 Mart 2016.

 

66. Oğuz Reşat Sipahi Epidemiology of nosocomial meningitis in Turkey. European Study Group for the Infections of Brain Bacterial Meningitis Meeting, Amsterdam, 8 April 2016

 

67. Oğuz Reşat Sipahi Management of Multidrug-resistant Acinetobacter meningitis. European Study Group for the Infections of Brain Bacterial Meningitis Meeting, Amsterdam, 8 April 2016.

 

68. Oğuz Reşat Sipahi. Akut bakteriyel menenjitlere yaklaşım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. İntörn Hekimlik Kongresi, İzmir, 20 Nisan 2016

 

69. Oğuz Reşat Sipahi. Hastane İnfeksiyonlarında Güncellemeler: Hastane Enfeksiyonları & El Hijyeni. Ankem Kongresi, Bodrum, Muğla, 5 Mayıs 2016.

 

70. Oğuz Reşat Sipahi. Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials: son bir yılda yaşananlar. 6. Türkiye-Ekmud Kongresi, Antalya, 14 Mayıs 2016.

 

71. Oğuz Reşat Sipahi. Fifth generation cephalosporins in experimental meningitis. European Study Group for Infections of Brain (Esgib) experimental infection models meeting, Vienna, 21th April 2017

 

72. Oğuz Reşat Sipahi. Menenjit olgu sunumu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. İntörn Hekimlik Kongresi, İzmir, 8 Mayıs 2017.

 

 

 

Ödüller

1.         (Sipahi OR, Arda B, Yurtseven T, Sipahi H, Ozgiray E, Suntur BM, Ulusoy S: Vancomycin versus teicoplanin in the therapy of experimental methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) meningitis, Int JAntimicrobAgents 2005;26(5):412-5.) 4-8 Haziran 2006 arasında Antalya-Beldibi'nde yapılan 21. Ankem KliniklerL ve Tıp Bilimleri Kongresi'nde son bir yılda ülkemizde yapılan antibiyotik ve antibiyoterapi ile ilgili uluslarası yayın özetleri kapsamında sunulmaya değer bulunan 6 makaleden biri olarak seçildi.

2.         (Hüsnü Pullukçu, Meltem Işıkgöz Taşbakan, Oğuz Reşat Sipahi, Tansu Yamazhan, Şöhret Aydemir, Sercan Ulusoy Fosfomycin in the treatment of extended spectrum beta lactamase (ESBL) producing Escherishia coli related lower urinary tract infections. International journal of Antimicrobial Agents 2007; 29:62-65.)  28 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihleri  arasında İzmir,Çeşme'de  yapılan 23. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi'nde son bir yılda ülkemizde yapılan antibiyotik ve antibiyoterapi ile ilgili uluslarası yayın özetleri kapsamında sunulmaya değer bulunan beş makaleden biri olarak seçildi.

3.         (Bilgin Arda, Erkan Kısmalı,  Şöhret Aydemir, Adnan Şimşir, Oğuz Reşat Sipahi, Sadık Tamsel, Sercan Ulusoy, Ceyhun Özyurt, Mehmet Ali Özinel. Transrektal prostat biyopsisi sonrasında gelişen infeksiyonların farklı iki dönemde değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antakya, 10-13 Nisan 2008 poster 109 Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2008; 12 ek 1: 180.) en yi üçüncü bildiri ödülü.

4.        Husnu Pullukcu, .Meltem Taşbakan, .Tansu Yamazhan, .Oguz Resat Sipahi, .A. Caner, .Mert Doskaya,.D. Erdogan, Metin. Korkmaz. Follow-up Of The Toxoplasma Igm Positive Pregnant Women: Is It A Real Infection? Should We Treat Them? Should The Pregnancy Be Terminated? ICAAC 2014 Program Committee Award in Clinical Microbiology and Diagnosis.

5.        (Uğur Önal, Ayşe Uyan, Damla Akdağ, Serhat Uysal, Cansu Bulut, Günel Guliyeva, Sinan Mermer, Tansu Yamazhan, Hüsnü Pullukçu, Meltem Taşbakan, Bilgin Arda, Sercan Ulusoy, Oğuz Reşat Sipahi.Septik Şok: 170 Olgunun Prospektif Değerlendirmesi TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 ps-99.) Poster sunum ikincilik ödülü.

6.         (Funda GÜL, Arman VAHABİ, Sabina GARAKHANOVA, Hilal SİPAHİ ve Oğuz Reşat SİPAHİ Türkiye'den Bildirilmiş 1270 Enfektif Endokardit Olgusunun Havuz Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi? TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 11-15 MAYIS 2016 ps-273) Poster sunum üçüncülük ödülü

7.        (Sinan Mermer, Tuncer Turhan, Elif Bolat, Şöhret Aydemir, Tansu Yamazhan, Hüsnü Pullukçu,  Bilgin Arda, Hilal Sipahi, Sercan Ulusoy, Oğuz Reşat Sipahi. Tavşanda Metisiline Dirençli  Staphylococcus aureus ile Oluşturulmuş Deneysel Menenjit Modelinde Seftarolin ile Vankomisinin Bakteriyolojik Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 6. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu 4-8 NİSAN 2017 ss-031) Sözlü sunum birincilik ödülü

 

Bilimsel dergilerde hakemlikler ve editorial board üyelikleri

1.         Mediterrenean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, Editor (2015-)

 

2.         Mediterrenean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, Associate editor, (2011-15),

 

3         The Open Infectious Diseases Journal, Editorial Advisory Board Member ,2007-

 

4.         Biomed Research International, (Editorial Board member, 2013-)

 

5.         Case reports in infectious diseases (2013-editorial board member)

 

6          Clinical Infectious Diseases, Reviewer, (2007-2008-2009-2013-2016-2017)

 

7.         Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, Reviewer,  (2009-2011-2012-2013-2014-2015)

 

8.         Turkish Journal of Medical Sciences, Reviewer, (2009-2010-2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017)

 

9.         Expert Review of Anti-infective Therapy, Reviewer (2009,2014)

 

10.      Flora, Reviewer  (2009-)

 

11.      Infectious Diseases in Clinical Practice, Reviewer, (2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016,2017)

 

12.      Health Policy, Reviewer, (2010)

 

13.      Ankem Dergisi, Reviewer, (2010,2011,2012,2013,2014,2015)

 

14.      Applied Health Economics and Health Policy, Reviewer,  (2011)

 

15.      Chemotherapy, Reviewer,  (2011)

 

16.      BMC Research Notes, Reviewer,  (2011)

 

17.      Journal of Infections in Developing Countries (2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017)

 

18.      Journal of Clinical Microbiology (2011)

 

19.      African Journal of Biotechnology, Reviewer, (2012)

 

20.      Vaccine, Reviewer, (2012)

 

21.      Key opinions, Reviewer (2009)

 

22.      Drugs, Reviewer, (2013,2015,2016)

 

23.      Clinical Ophtalmology, Reviewer (2009)

 

24.      Surgical Infections (2014,2015)

 

25.      Drug Design, Development and Therapy, Reviewer, (2014)

 

26.      Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Reviewer, (2014)

 

27.      European Journal of Gastroenterology and Hepatology, Reviewer, (2014, 2016)

 

28.      Expert Opinion on Pharmacotherapy, Reviewer, (2015)

 

29.      Expert Opinion on Drug Safety, Reviewer, (2015,2017)

 

30.      International Journal of Urology, Reviewer, (2015)

 

31.      Trusted reviewer for ECCMID (European Conference for clinical microbiology and infectious Diseases) (2015-2016-2017)

 

32.      Revista da Associação Médica Brasileira, Reviewer, (2016)

 

33.     Journal of Infection and Public Health, Reviewer, (2016,2017)

 

34.     Neuropsychiatric Disease and Treatment, Reviewer, (2016)

 

35.     Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Reviewer, (2016)

 

36.     Scientific Reports, Reviewer, (2016)

 

37.    Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Reviewer, (2017)

 

Burslar

1.         16. ECCMID katılım bursu, 2006.

2.         39th ESCMID Postgraduate Education Course 6. Workshop Mechanisms of antimicrobial resistance. A practical approach. 18-24 Haziran 2006, Mallorca-İspanya katılım bursu

3.         4. Febril nötropeni mezuniyet sonrası eğitim kursu katılım-ulaşım bursu, 2007.

4.         17. ECCMID katılım bursu, 2007.

5.         Febril nötropeni Derneği 2007 ESCMID yaz okulu katılım bursu.

6.         ESCMID-SHEA Training Course in Hospital Epidemiology 2007, 10-13 Kasım 2007, Prag, Çek Cumhuriyeti katılım bursu.

7.         47th ESCMID Postgraduate Technical Workshop on Gene expression during infection, Siena-İtalya katılım bursu, 2007.

8.         ESCMID Postgraduate Technical Workshop on histopathology in experiental neuroinfection., Bern, İsviçre katılım bursu, 2008..

9.         50. ICAAC, Febril Nötropeni Derneği katılım bursu (2010)

10.      Harvard University, Global Clinical Scholars Research Training Program (2016)

 

 Yurtiçi ve yurtdışı kongre ve yaz okulları:

1.         3.Türkiye AIDS Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 4-6, Nisan, 1997

2.         6.Ulusal Öğrenci Onkoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 27-28, Nisan, 1998

3.         4.Türkiye AIDS Sempozyumu ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı, İzmir, 28-30, Nisan, 1998.

4.         International Summer School Oncology for Medical Students, Groningen, Holland, June, the 29th-July, the 12th, 1997.

5.         Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, İnciraltı, İzmir, 26-27 Kasım 1998

6.         13.Ulusal Kanser Kongresi, Belek, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 1999

7.         Acil Tıp Derneği 2. Acil Tıp Sempozyumu, İzmir, 30 Eylül-3 Ekim 1999.

8.         5. Türkiye AIDS Sempozyumu ve 4. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnciraltı, İzmir, 18-20 Ekim 2000.

9.         5. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, Ankara, 9-11 Kasım 2000.

10.      NOSOLINE Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Ankara, 7-9 Aralık 2000.

11.      Bilimsel Araştırma Projelerinin Planlanması, Hazırlanması ve Desteklenmesi Sempozyumu, İzmir, 12 Ocak 2001

12.      Febril Nötropeni Çalışma Grubu 4. Febril Nötropeni Sempozyumu, Antalya, 22-25 Şubat 2001.

13.      ECCMID 2001, 11. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 1-4 Nisan 2001.

14.      ANKEM 2001, 16. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Belek-Antalya, 4-9 Haziran 2001

15.      6. Hayvan Deneyleri Kursu, Ege Üniversitesi-İzmir, 13-15 Haziran 2001

16.      30. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kemer-Antalya, 30 Eylül-5 Ekim 2002

17.      Prof. Dr. Kemal Yüca anısına Ege İnfeksiyon Günleri Sempozyumu, Çeşme-İzmir, 15-18 Ekim 2003

18.      1. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan hastalıklar Sempozyumu, Kuşadası-İzmir, 1-4 Nisan 2004

19.      2. Ulusal AIDS Sempozyumu, Foça-İzmir. 2-5 Aralık 2004.

20.      Hastane İnfeksiyonları Eğitim programı 2005, Kuşadası, İzmir. 14-17 Nisan 2005.

21.      20. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi Mirage Park Resort Otel, Kemer/ Antalya, 22-26 Mayıs  2005

22.      12. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi. Belek-Antalya 16-20 Kasım 2005

23.      7. Febril nötropeni sempozyumu. Bilkent Otel ve konferans merkezi/Ankara 23-26 Şubat 2006

24.      ECCMID 2006, 16. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Nice, Fransa 1-4 Nisan 2006.

25.      21. Ankem KliniklerL ve Tıp Bilimleri Kongresi, Beldibi, Kemer, Antalya 4 -8 Haziran 2006

26.      39th ESCMID Postgraduate Education Course 6. Workshop Mechanisms of antimicrobial resistance. A practical approach. 18-24 June 2006, Mallorca-Spain

 

Seminerler:

 1. “AIDS” Serkan Akhan, Gökhan Ozan Çetin, Oğuz Reşat Sipahi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, 4, Mart, 1998 Saat:16:00
 2. “AIDS” Gökhan Ozan Çetin, Ekrem Devseren, Oğuz Reşat Sipahi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tınaztepe, 11, Mayıs, 1998 Saat:12:15-13:30
 3. “AIDS” Ekrem Devseren, Oğuz Reşat Sipahi, Umut Yavuz Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Buca, 2, Haziran, 1998 Saat:12:15-13:30
 4. “AIDS” Remzi Çaylak, Oğuz Reşat Sipahi, Gülden Yolcu Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi Narlıdere, 12, Mayıs, 1998 Saat:12:30-13:30
 5. “AIDS” Serkan Akhan, Fatma Erboy, Oğuz Reşat Sipahi, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Buca, 17, Mayıs, 1998 Saat:12:30-13:30
 6. “AIDS” Nusret Ök, Oğuz Reşat Sipahi, Tuğba Türker İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi, Güzelbahçe, 17, Mayıs, 1998, saat:12:30-13:30.
 7. "İnfeksiyon Hastalıklarında Gen Tedavisi ve Sitokinler", Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 12 Aralık 2000, saat: 11:00.
 8. "Antiretroviral Tedavide Yenilikler", Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 20 Şubat 2001, saat: 11:00.
 9. "Virusların Teratojenik Etkileri", Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 13 Aralık 2001, saat: 11:00.
 10. "Onkojenik Virüsler", Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 20 Mart 2002, saat: 11:00.
 11. "Ülkemizde sıtmanın durumu tanı ve sağaltımda yenilikler" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 30 Nisan 2002, saat: 11:00.
 12. "Antifungaller etki mekanizmaları ve klinik uygulamalar" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 19 Kasım 2002, saat: 11:00.
 13. "Hastane İnfeksiyonlarının İncelenmesi" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 21 Ocak 2003, saat: 11:00.
 14. "Arbovirüs İnfeksiyonları" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 4 Kasım 2003, saat: 11:00.
 15. "Febril nötropeni" Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, Oğuz Reşat Sipahi, 12 Aralık 2003
 16. "Vankomisin Dirençli Enterokok ve metisiline dirençli Stafilokok türlerinin Türkiye ve dünyadaki durumu, tedavi seçenekleri" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 23 Aralık 2003, saat: 11:00.
 17. "İnfeksiyon Hastalıkları ve farmakoekonomi" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 4 Ocak 2005, saat: 11:00.
 18. "İnfeksiyon Hastalıkları ve farmakoekonomi" Oğuz Reşat Sipahi, Klimik Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları Best Western Otel, 22 Aralık 2005, saat: 18:00.
 19. "Hastane salgınları, doğru bir salgın izlemi için ne yapılmalı?" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 28 Mart 2006, saat: 11:00
 20. "Hastane salgınları, doğru bir salgın izlemi için ne yapılmalı?" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 9 Nisan 2007, saat: 11:00.
 21. "Bakterilerde hipermutasyon ve antibakteriyel direnç" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 24 Nisan 2007, saat: 11:00.

      22. "VRSA vankomisine dirençli Staphylococcus aureus" Oğuz Reşat Sipahi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kilinik Mikrobiyoloji AD Seminer Salonu, 8 Nisan 2008, saat: 11:00.

 

Dernek, kulüp ve topluluk üyelikleri ve görevleri:

1.         1992- Göztepe Gençlik Spor Kulübü Derneği üyesi

2.         17 Mart 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Uyuşturucuyla Savaş Kulübü Kurucu üyeliği.

3.         17 Mart 1997-21 Nisan 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Uyuşturucuyla Savaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği.

4.         Aralık 1998 Dokuz Eylül Bilimsel Araştırma Topluluğu Kurucu üyeliği.

5.         Aralık 1998-30 Temmuz 1999 Dokuz Eylül Bilimsel Araştırma Topluluğu kurucu başkanlığı.

6.         21 Nisan 1999-30 Temmuz 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Uyuşturucuyla Savaş Kulübü Asil Üyeliği.

7.         31 Temmuz 1999 - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar ve Uyuşturucuyla Savaş Kulübü Onursal Üyesi.

8.         31 Temmuz 1999- Dokuz Eylül Bilimsel Araştırma Topluluğu onursal üyesi.

9.         1999 Türk Tabipler Birliği.

10.      2000 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği.

11.      2000 AIDS Savaşım Derneği.

12.      2000 Hastane İnfeksiyonları Derneği.

13.      2000, Viral Hepatitle Savaşım Derneği.

14.      2002 Kasım KLİMİK Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

15.      2001 Haziran-2003 Mart Göztepe Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği

16.      2003-13 Kanser Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği

17.      2005 European Society Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

18.      2005 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği kurucu üyesi

19.      2006 Göztepe’ye Hizmet Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi

20.      2006 Göztepe’ye Hizmet Derneği denetleme kurulu başkanı

21.      2008 Infectious Diseases Society of America (IDSA)

22.      2009 Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği

23.      2010-2012 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye-EKMUD) yönetim kurulu üyesi

24.      European Study Group for the Infectious Diseases of the Brain (ESGIB), Executive committee member, 2013-2015,

25.      2014-2016  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye-EKMUD) yönetim kurulu üyesi

26.      European Study Group for the Infectious Diseases of the Brain (ESGIB), General secretary, 2013-2015,

 

 

Diğer profesyonel işler:

•          Temmuz 1997 - Mayıs 1998 Alarm Assistance Sigorta Asistans Şirketinde medikal danışmanlık.

 

 

Diğer sosyal faaliyetler:

•          1990-91 ve 91-92 yıllarında 60. Yıl Anadolu Lisesi Futbol Takımında oyunculuk, 90-91 sezonunda takım kaptanlığı.

•          1993-1998 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde her yıl yapılan Fakülteler Arası Genel Kültür ve bilgi Yarışmasında Tıp Fakültesi Takımında yer aldı. 1994-1995 akademik yılındaki yarışmada üniversite çapında ikincilik.

•          2000 Mart'ta kurulan GöztepeLIST Organizasyonu’nun kurucusu, köşe yazarlığı, 2000- Yürütme Kurulu Üyesi

•          2001 Kasım- 2003 Mart Göztepe Spor Kulübü Resmi yayın organı "Tam 35 Göztepe" dergisinde yayın kurulu üyeliği

•          20 Mart 2002 'de Efes Oteli'nde GöztepeLIST Organizasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye'de Tribün Terörü için çözüm arayışları" adlı sempozyumda organizasyon komitesi üyeliği.

•          2006 Mart'tan itibaren Yenigün gazetesinde köşe yazarlığı

•          Oğuz Reşat Sipahi. Bir kurumsallaşamama kurumu: Göztepe In: Tanıl Bora, Serkan Boyacığlu (eds) İnadına Göztepe 1. baskı. İstanbul, İletişim kitapevi, 2006: 81-91.

•          Oğuz Reşat Sipahi. Göztepe ve onun hazin hikayesi. In: Barış Karacasu, Şener Yelkenci (eds) Piknikte Dömivole 1. baskı. İstanbul, İletişim kitapevi, 2007: 81-91.

  


 
 

 

En son 5 Eylül 2017’de güncellenmiştir..

 

 

Main page/Ana sayfa, AIDS, hepatitis, substance abuse/AIDS; hepatit, madde bağımlılığı, GöztepeLIST, Quatrains from Omar Hayyam/Ömer Hayyam'dan seçtiklerim, Poems from Ataol Behramoğlu /Ataol Behramoğlu'ndan seçtiklerim, Epigrams/Özlü sözler , Atatürk'ten yöneticilere öğütler , Jokes/Fıkralar,
Classical music/Klasik müzik, Curriculum vitae/yaşam hikayem, Personal interests/Kişisel ilgi alanlarim, Links/Linkler, Ege Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Links/Linkler, Best tourist guides in Ephesus

 
 

 

oguz.resat.sipahi@gmail.com .

http://v1.extreme-dm.com/i.gif